زمانبرنامهمحل برگزاری
08:30 تا 15:00ثبت نام و خوش‌آمدگوییسالن اصلی
08:30 تا 10:30جلسه‌ی افتتاحیه - آینده‌ی تجارت الکترونیکیسالن اصلی
10:30 تا 11:00استراحتسالن اصلی
09:00 تا 17:00جلسه همزمان مسابقه استارت‌آپ‌های SPهاسالن اصلی
11:00 تا 13:00جلسه برنامه‌ریزیسالن اصلی
11:00 تا 13:00جلسه همزمان تجارت الکترونیکی برای بخش‌های مختلفسالن کارگاه‌ها
12:30 تا 14:00نهار (در محل برگزاری)سالن اصلی
14:00 تا 17:30ملاقات مدیرعاملسالن اصلی
14:30 تا 15:45جلسه همزمان تجارت الکترونیکی برای بخش خرده‌فروشیسالن کارگاه‌ها
15:45 تا 16:00استراحتسالن کارگاه‌ها
16:00 تا 17:45جلسه همزمان تجارت الکترونیکی برای بخش‌های مختلف سالن کارگاه‌ها
19:00 تا 19:00شامسالن کارگاه‌ها
زمانبرنامهمحل برگزاری
08:30 تا 15:00خوش‌آمدگوییسالن اصلی
08:30 تا 10:30جلسه افتتاحیه - آینده‌ی تجارت الکترونیکیسالن اصلی
10:30 تا 11:00استراحتسالن اصلی
09:00 تا 15:00جلسه همزمان مسابقه استارت‌آپ‌های SPها سالن اصلی
11:00 تا 12:00جلسه همزمان تجارت الکترونیکی برای بخش‌های مختلف سالن اصلی
12:30 تا 14:00نهار (در محل برگزاری) سالن اصلی
14:00 تا 14:30ملاقات مدیرعاملسالن اصلی
14:30 تا 17:30مراسم اختتامیهسالن اصلی
19:00 تا 19:00شام و خداحافظیسالن اصلی