دکتر عباس معمارنژاد، معاون بانکی،بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی از همایش بین المللی "کاربردهای استاندارد GS1 در کسب‌وکار الکترونیکی" حمایت کرد.  برای مشاهده دیگر حامیان بزرگ این رویداد به وبسایت آن مراجعه فرمائید.

 

 یک‌شنبه، ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۹:۴۴